Histoire de l’art, volume II, part I [History of art].