Sheila Phalon [NM] : Englishman in NYC, 2023.

Sheila Phalon [NM]
Englishman in NYC, 2023
Photography
10 x 8 inches (size)